logo educred Scăderea numerelor întregi

Scăderea numerelor întregi

download

29 mai 2021 3:00

Lilla Pellegrini

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în Utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operațiilor cu numere întregi, în această secvență scăderea numerelor întregi.Resursa de învățare a fost concepută cu scopul de a susținepredarea și învățarea în diferite contexte. Scopul principal alresursei este de oferirea unei surse de experiență de învățareeficientă. Filmul realizat poate ajuta elevii în procesul de învățare, le poate lărgi experiența de învățare și totodată să satisfacă câteva dintre nevoile lor de învățare. Resursa cuprinde o etapă de captare a atenției și evaluare inițială (primele activități de învățare) și o etapă de prezentareși interpretare. Această etapă încurajează comunicarea șiinteracțiunea profesorul-elev, resursa poate să constituie suport,dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online. A treia etapă este reprezentată de activitățile de învățare care au ca și scop evaluarea rezultatelor învățării, eficacitatea și contribuția resursei în atingerea obiectivelor stabilite (formarea competenței specifice). Secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manual. Pot fi alese doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea sau se poate prezenta toate resursa. Totodată materialul poate fi parcurs și individual de către elevi, în ritmul lor propriu.Utilizarea resursei Scăderea numerelor întregi îi ajută pe elevi să construiască cunoștințe mai aprofundate despre Scăderea numerelor întregi și să își dezvolte strategiile individuale de învățare. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg (situația financiară, temperatura),resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.