logo educred Unghiuri. Clasificare

Unghiuri. Clasificare

download

29 septembrie 2021 3:00

Adrian Ivan

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Definim noțiunea de unghi precizând elementele componente ale acestuia și prezentăm modul de construcție. Introducem măsura unui unghi folosind raportorul. Clasificăm unghiurile ținând cont de măsura lor. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, în cadrul lecțiilor de recapitulare de la începutul clasei a VI-a. Elevii se vor familiariza cu instrumentele de lucru (echer, riglă gradată, raportor), vor desena/identifica și măsura unghiuri. Resursa educațională deschisă poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.