logo educred Versificația

Versificația

download

29 ianuarie 2021 2:00

Claudia Spineanu

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Având drept scop, o învățare centrată pe elev, se va folosi o metodă interactivă de predare-învățare, și anume metoda ȘTIU-DESCOPĂR-APLIC, care pornește de la ceea ce elevii stiu ca noțiuni parcurse anterior, punându-i apoi pe aceștia în situația de a descoperi lucruri noi referitoare la subiectul respectiv, pentru ca în final să îi provoace să aplice noile achiziții în alte contexte.Pași de desfășurare a activității: I. EXPLORARE (20 minute)a) Elevii vor fi împărțiți în 6 grupe a câte 5 (6X5=30 de elevi). Pentru reactualizarea cunoștințelor legate de versificație, se va propune resursa video care va rula până la finalizarea tuturor celor elementelor de prozodie: vers, organizare strofică, rimă, măsură, ritm, fiind pusă pe pauză de către profesor înainte de provocări. Sarcina elevilor va fi să completeze, în grupă, o fișă de lucru colectivă conținând un ciorchine, cu unele spații completate deja, însă celelalte trebuind să fie identificate pe parcursul vizionării filmulețului. (12 minute) b) La expirarea timpului, profesorul va invita câte un reprezentant din fiecare grupă să prezinte rezultatele muncii grupei. Fiecare grupă va completa ceea ce nu a reușit să completeze în timpul alocat odată ce prezintă și colegii din celelalte grupe. (8 minute)II. COMUNICARE ȘI OBSERVARE (25 de minute)a) Activitate pe grupe: În cadrul acelorași grupe, elevii vor primi fișe cu diferite texte lirice, sarcinile lor fiind următoarele: Identificarea tuturor elementelor de prozodie ale respectivei poezii. (10 minute); realizarea autoevaluării activității grupei prin completarea unei fișe de autoevaluare- 5 minute; Prezentarea rezultatelor în fața clasei- 8 minuteIII. REFLECȚIE (7 minute)a). Profesorul va invita elevii să își exprime oral opinia referitoare la preferința, în cadrul textelor lirice, a elementelor de versificație clasice, comparativ cu cele care nu se supun regulilor clasice.b). Tema pentru acasă o constituie, la alegere, una dintre cele două provocări de la sfârșitul resursei video: o fișă de portofoliu cu ilustrări ale elementelor de prozodie sau crearea unei poezii.