logo educred Patrulaterul convex

Patrulaterul convex

download

29 septembrie 2021 3:00

Lilla Pellegrini

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare vizată de acest material este descrierea unor proprietăți ale unghiurilor unor patrulatere convexe.Resursa propusă facilitează procesul de învățare prin oferirea mai multor perspective, participarea auto-dirijată a elevilor la activitățile de învățare facilitează învățarea practică. Resursa propusă încurajează procesul de înțelegere, decodificare, organizare și sintetizează conținutul educațional, încurajând gândirea logică și raționamentul, deoarece materialul poate fiparcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu. Resursa educațională poate fi utilizată și de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție.Resursa propusă poate fi un material independent utilizat pentru înțelegerea conceptelor despre patrulaterele convexe, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei serii de activități de învățare, activități care presupune atingerea mai multor competențe specifice.Un rezultat al parcurgerii acestei secvențe de către elevi ar fi umplerea unor goluri sau implicarea elevilor într-o învățare activă, adaptabilă ritmului lor propriu. Învățarea este orientată către elev, îî permite elevului să-şi aleagă conținutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesități.Scopul secvenței este eficientizarea procesul de învățare printr-o abordare diferită față de manual a conceptelor geometrice.