logo educred Aplicații în geometria triunghiului: centrul de greutate al unui triunghi

Aplicații în geometria triunghiului: centrul de greutate al unui triunghi

download

29 octombrie 2021 3:00

Lilla Pellegrini

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare vizată de acest material este de demonstrarea proprietăților paralelogramelor particulare utilizând metode variate.Resursa propusă facilitează procesul de învățare prin oferirea mai multor perspective, participarea auto-dirijată a elevilor laactivitățile de învățare facilitează învățarea practică. Resursa propusă încurajează procesul de înțelegere, decodificare,organizare și sintetizează conținutul educațional, încurajând gândirea logică și raționamentul, deoarece materialul poate fiparcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu.Resursa educațională poate fi utilizată și de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentrurealizarea unei secvențe de lecție.Resursa propusă poate fi un material independent utilizat pentru înțelegerea conceptelor despre centrul de greutate, dar poate fiprivită și ca parte componentă a unei serii de activități de învățare, activități care presupune atingerea mai multor competențe specifice. Un rezultat al parcurgerii acestei secvențe de către elevi ar fi umplerea unor goluri sau implicarea elevilor într-o învățare.