logo educred The Parts of a Book

The Parts of a Book

download

29 mai 2021 3:00

Daniela Bunea

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a patru sarcini de lucru propuse multimodal:1. Frontal sau în perechi, elevii identifică titluri de cărți și participă la schimburi verbale orale simple.2. Activitate frontală. Elevii grupează elementele de vocabular prezentate în două coloane: librărie și bibliotecă.3. În perechi, elevii scriu câte o etichetă simplă pentru elemente prezente pe pagina de titlu a unei cărți.4. Elevii completează un text lacunar simplu cu elemente noi de vocabular.Sarcinile de lucru sunt într-o succesiune logică, de la simplu la complex. Tema și contextul de comunicare le sunt familiare elevilor, sunt adecvate vârstei și nivelului de competență lingvistică ale acestora.