logo educred The Land of Fantasy

The Land of Fantasy

download

29 mai 2021 3:00

Daniela Bunea

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a patru sarcini de lucru propuse multimodal:1. Frontal sau în perechi, elevii identifică titluri de povești și participă la schimburi verbale orale simple.2. Frontal sau în perechi, elevii audiază șapte fragmente audio cu rezumatele unor povești cunoscute și le identifică în imaginile coperților.3. Frontal sau în perechi, elevii audiază un fragment audio cu rezumatul poveștii Cenușăresei și identifică adjectivele utilizate dintr-o listă.4. Activitate în perechi. Elevii descriu personaje de povești cu ajutorul unor adjective simple și variate și identifică personaje.Sarcinile de lucru stabilesc, într-o succesiune logică, de la simplu la complex, situații propice stimulării interesului elevilor. Tema și contextul de comunicare le sunt familiare elevilor, sunt adecvate vârstei și nivelului de competență lingvistică ale acestora.