logo educred The weather is always with me

The weather is always with me

download

29 noiembrie 2021 2:00

Daniela Bunea

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a trei sarcini de lucru propuse multimodal:1. În perechi, elevii rezolvă un careu de cuvinte încrucișate pentru a consolida vocabularul referitor la unități de timp și vreme. Cuvintele de completat sunt cuvintele care lipsesc din propoziții.2. Activitate frontală. Elevii completează un text lacunar cu vocabular referitor la vreme și anotimpuri. 3. Activitate în perechi. Elevii formulează propoziții despre variate tipuri de vreme și hainele potrivite pentru fiecare.Sarcinile de lucru sunt proiectate într-o succesiune logică, de la simplu la complex. Tema și contextul de comunicare le sunt familiare elevilor, sunt adecvate vârstei și nivelului de competență lingvistică ale acestora.