logo educred Numere iraționale - exemple

Numere iraționale - exemple

download

29 septembrie 2021 3:00

Lilla Pellegrini

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare vizată de acest material constă în recunoaşterea unui număr irațional dintr-o mulțime de numere date. Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea noțiunii de număr irațional. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un contextmai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.