logo educred The four seasons

The four seasons

download

29 aprilie 2021 3:00

Daniela Bunea

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare propune rezolvarea a 4 sarcini de lucru propuse multimodal: 1. Frontal sau în perechi, elevii identifică cele patru anotimpuri pe baza imaginilor și a unor texte scurte.2. Frontal sau în perechi, elevii audiază și urmăresc un video clip despre caracteristicile climatice specifice fiecărui anotimp și le identifică în imagini.3. Elevii elaborează un scurt mesaj despre anotimpul preferat și îl prezintă colegilor.