logo educred Narativul literar. Aprofundare prin exerciții

Narativul literar. Aprofundare prin exerciții

download

29 iulie 2021 3:00

Veronica Sandor

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare presupune rezolvarea cerințelor corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare, verificând înțelegerea textului narativ nonliterar . Demersul este unul stimulativ, care familiarizează elevul cu textul nonliterar narativ. Elevul este condus spre observarea elementelor ce indică trăsături ale textului narativ nonliterar. Elevul va exersa identificarea elemente de detaliu ce indică trăsături ale acestui tip de text. Resursa implică exerciții de recunoaștere, precum și exerciții ce pun în valoare creativitatea elevilor, aceștia fiind sprijiniți să construiască regulile unui ghid montan.