logo educred Modulul unui număr real

Modulul unui număr real

download

29 octombrie 2021 3:00

Lilla Pellegrini

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare vizată de acest material constă în identificarea rezultatului corect dintr-o listă de răspunsuri posibile. Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online,secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcursedoar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea noțiunii de modulul unui număr real și aproprietăților modulului. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.