logo educred Healthy Habits

Healthy Habits

download

29 octombrie 2021 3:00

Daniela Bunea

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a patru sarcini delucru propuse multimodal:1. Activitate frontală. Elevii potrivesc cuvintele nou învățate referitoare la recipiente pentru alimente și băuturi cu imaginile corespunzătoare.2. În perechi, elevii oferă răspunsuri la întrebări despre obiceiurile lor de mâncare, exercițiu fizic și odihnă pentru a afla cât sunt de sănătoși.3. Activitate frontală sau în perechi. Elevii audiază un dialogîntre doi prieteni despre obiceiurile alimentare, de exercițiu fizic și odihnă și selectează un răspuns dintre trei alternative oferite pentru câte o întrebare.4. Activitate individuală. Elevii redactează un paragraf despreobiceiurile lor alimentare, de exercițiu fizic și odihnă. Sarcinile de lucru sunt proiectate într-o succesiune logică, de la simplu la complex. Tema și contextul de comunicare le sunt familiare elevilor, sunt adecvate vârstei și nivelului decompetență lingvistică ale acestora.