logo educred The best option

The best option

download

29 noiembrie 2021 2:00

Daniela Bunea

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a patru sarcini de lucru propuse multimodal:1. Frontal sau în perechi, elevii așează în două coloane adjectivele neregulate la gradele de comparație comparativ și superlativ.2. Activitate frontală. Elevii selectează un răspuns dintre trei alternative oferite pentru câte o premisă. Propozițiile lacunare vor fi astfel completate cu adjective neregulate la gradele de comparație comparativ și superlativ.3. Individual, elevii completează propoziții lacunare cu adjectivele neregulate potrivite la gradele de comparațiecomparativ și superlativ 4. În perechi, elevii descriu, la alegere, o imagine folosind adjective neregulate la gradele de comparație comparativ și superlativ.