logo educred Exprimarea acțiunii, stării existenței. Modul imperativ

Exprimarea acțiunii, stării existenței. Modul imperativ

download

29 aprilie 2021 3:00

Veronica Sandor

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare presupune realizarea a șase cerințe corelate, corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare, observând modele, tipare și exersând intonația imperativului în diferite contexte, într-un demers didactic stimulativ, care motivează elevul în producerea de exemple personale. Resursa implică exerciții de completare și de recunoaștere a verbelor la modul imperativ, precum și un exercițiu care poate fi realizat de către elevi în caietul de lucru.