logo educred Travelling

Travelling

download

29 aprilie 2021 3:00

Daniela Bunea

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a 4 sarcini de lucru propuse multimodal:1. În perechi, elevii alătură titluri de romane de călătorie copertei potrivite, personajului principal și spotul publicitar potrivit.2. Activitate frontală. Elevii identifică mijloace de transport și le potrivesc cu expresiile potrivite.3. În perechi, elevii formulează întrebări și răspunsuri utilizând vocabularul referitor la mijloace de transport și exprimarea duratei.4. Activitate pe grupe. Elevii scriu câte o etichetă simplă pentru locurile de vizitat și își prezintă produsul final oral.