logo educred Rain or shine

Rain or shine

download

29 noiembrie 2021 2:00

Daniela Bunea

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a patru sarcini de lucru propuse multimodal:1. Activitate frontală. Elevii potrivesc adjective folosite pentru descrierea vremii cu imaginile potrivite.2. Activitate frontală sau în perechi. Elevii urmăresc un scurt buletin meteorologic și rezolvă un item cu alegere multiplă.Opțiunea corectă conține toate simbolurile referitoare la vreme în ordinea potrivită.3. Frontal sau în perechi, elevii audiază un fragment audio și completează un text lacunar cu adjective care descriu vremea.4. Activitate individuală. Elevii formulează propoziții cu adjective care descriu vremea pentru realizarea unui buletin meteorologic pentru următorul sfârșit de săptămână, după model, folosind conjuncțiile coordonatoare „și” și „dar”.