logo educred Free time activities

Free time activities

download

29 aprilie 2021 3:00

Daniela Bunea

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a 4 sarcini de lucru propuse multimodal:1. Frontal sau în perechi, elevii audiază un mesaj oral și ordonează un set de 3 imagini în ordinea în care sunt menționate în fragmentul audio.2. Activitate în perechi. Joc de rol cu întrebări drept suport – tema: activități de timp liber.3. În perechi, elevii identifică activități de timp liber în 8 imagini, completează spațiile lacunare cu verbele potrivite și răspund la4 întrebări.4. Elevii elaborează un paragraf (suport: text lacunar simplu și familiar) despre sporturile și activitățile de timp liber preferate.