logo educred Cuvântul

Cuvântul

download

29 aprilie 2021 3:00

Veronica Sandor

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare presupune realizarea a cinci sarcini de lucru, corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare cu privire la vocabular, folosind corect, în context diferite cuvinte cu formă asemănătoare și înțeles diferit. Primul exercițiu stimulează creativitate, elevii fiind îndemnați să refacă un enunț după ce acesta a fost vrăjit iar cuvintele s-au lipit între ele. Resursa implică exerciții de completare, de alegere a răspunsului corect, precum și sugestii de rezolvare și câteva noțiuni teoretice necesare.