logo educred The clothes we wear

The clothes we wear

download

29 martie 2021 3:00

Daniela Bunea

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare presupune îndeplinirea a 4 sarcini de lucru propuse multimodal: 1. Frontal sau în perechi, elevii identifică articole de îmbrăcăminte și își prezintă uniforma. 2.Activitate pe grupe. Elevii identifică și prezintă articolele de îmbrăcăminte specifice uniformei școlare atât pentru fete, cât șipentru băieți. 3. Frontal sau în perechi, elevii audiază și urmăresc un clip video cu instrucțiuni simple, apoi ordonează pașii pentru a faceun nod la cravată. 4. Elevii completează un text lacunar simplu și familiar despre hainele preferate. 5. Elevii elaborează un paragraf despre hainele lor preferate și îl prezintă colegilor.