logo educred Diminutivele și rolul lor în comunicare

Diminutivele și rolul lor în comunicare

download

29 ianuarie 2021 2:00

Claudia Spineanu

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare în care se va integra resursa video „Diminutivele și rolul lor în comunicare” se va desfășura pe parcursul a 50 de minute (fie în varianta față în față, fie în varianta online sincron) în trei etape, după modelul de gândire critică E.R.R (Evocare, Realizarea sensului și Reflecție), folosindu-se metodele interactive Brainstorming și Știu- Vreau să știu- Am învățat: I. Evocare (20 minute)a) Brainstorming (10 minute). Se notează sub formă de ciorchine toate cuvintele, grupurile de cuvinte care le vin în minte elevilor în legătură cu tema derivării, pe care elevii au studiat-o în lecțiile anterioare. Elevii vor fi stimulați să indice inclusiv tipurile de sufixe și prefixe.b) Etapa 1: Știu- Vreau să știu- Am învățat (10 minute)Se vor completa de către elevi, în mod individual, manual (dacă activitatea se desfășoară în clasă) sau în varianta tehnoredactată Word (dacă activitatea se desfășoară în mediul online), primele două coloane din tabelul Știu - Vreau să știu - Am învățat. Elevii vor nota tot ceea ce știu deja referitor la diminutive și ceea ce vor să învețe. II. Realizarea sensului (20 de minute)Se va viziona resursa video (care are 8 minute) oprindu-se de două ori:a) O dată la minutul 2:00 al prezentării, pentru rezolvarea pe caiete a unui exercițiu propus prin care se potrivesc cuvinte de bază cu sufixe diminutivale scrise în piese de puzzle.b) O dată la minutul 4:50, înainte partea în care începe prezentarea rolului diminutivelor în literatură, putându-li-se cere elevilor să facă previziuni cu privire la ceea ce cred că va fi prezentat mai departe sau purtându-se cu elevii o scurtă discuție pregătitoare despre rolul diminutivelor în literatură.III. Reflecție (10 minute)În etapa de reflecție elevii vor completa coloana a III-a din tabelul Știu- Vreau să știu- Am învățat, notând ceea ce au învățat în urma vizionării resursei.Dacă timpul permite, se va putea folosi și metoda Eseul de cinci minute. Elevilor li se va cere să scrie un text de 30-50 de cuvinte în care să își spună părerea referitoare la folosirea diminutivelor în comunicarea familiară.