logo educred Antarctica- elemente de identitate geografică

Antarctica- elemente de identitate geografică

download

29 iunie 2021 3:00

Dorina Nedelea

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video este utilă în explicarea elementelor de identitate geografica ale continentului Antarctica.Resursa poate fi utilizată în cadrul secvenței lectiei de predare și învătare, precum și la evaluare sau fixarea cunoștințelor și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la continental Antarctica. Elevii localizeaza elementele geografice pe suporturi cartografice și rezolvă în scris cerințele precizate la evaluare.