logo educred Soluții cu aplicații practice

Soluții cu aplicații practice

download

29 ianuarie 2021 2:00

Ofelia Eniu

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune stabilirea corespondenței între informațiile teoretice de la clasă și contexte cunoscute, momente ale vieții cotidiene. Soluțiile de diferite concentrații se utilizează în agricultură, medicină, industria alimentară sau uz casnic. Persoane din familie contribuie la identificarea componentelor unor soluții uzuale și la prepararea acestora (utilizate împotriva bolilor și dăunătorilor diverselor culturi, pentru perfuzii, pentru siropuri, saramuri, lapte de var, alcool sanitar, oțet, etc.). Resursa poate fi utilizată între 2 – 30 minute și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare și asupra altor soluții, precum și rezolvarea de probleme calitative și cantitative pe baza conceptelor studiate în situații concrete, utilizând algoritmi de calcul și instrumente specifice chimiei. Elevii au sarcina de a viziona materialul video prin accesarea acestuia și de a rezolva în scris cerințele scrise pe fiecare slide. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului.