logo educred Calcule chimice pe baza formulelor chimice (compoziția procentuală elementală)

Calcule chimice pe baza formulelor chimice (compoziția procentuală elementală)

download

29 mai 2021 3:00

Ofelia Eniu

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizarea informațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării,asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării uneiprobleme/situații-problemă (de exemplu: utilizarea maseimolare pentru a calcula compoziția procentuală elementală) algoritmului de rezolvare a unor probleme de calcul calitativ și cantitativ, pe baza conceptelor studiate, aplicarea regulilor în scopul rezolvării de probleme privind determinarea compoziției procentuale elementale a oricărei substanțe compuse.Pe baza denumirii substanței sau a formulei chimice a acesteia, se selectează informațiile și se rezolvă provocarea aplicând algoritmul de rezolvare a calculului. Exemplul este prezentat urmărind algoritmul de lucru, susținut și cu o diferențiere cromatică. Resursa poate fi utilizată între 5 – 30 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitatea de observare și selectare a valorilor necesare din tabele/anexe.