logo educred „Cartea de vizită” a unui element chimic

„Cartea de vizită” a unui element chimic

download

29 iunie 2021 3:00

Ofelia Eniu

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea, utilizarea și sintetizarea informațiilor relevante în vederea deducerii a cât mai multor informații din cele două numere caracteristice ale unui element chimic, Z și A. Completarea „cărții de vizită” reprezintă o lecție de recapitulare. Cunoscând numărul atomic/numărul de ordine Z, se poate deduce căsuța/locul ocupat în Tabelul Periodic, numărul de protoni din nucleu, sarcina nucleară, numărul de electroni din învelișul electronic(se poate realiza configurația electronică a atomului și se deduce numărul perioadei și al grupei, caracterul chimic, tipul de ioni pe care-l poate forma, valența), masa molară, eventual masa unui singur atom al elementului respectiv(cu precizări privind numărul lui Avogadro, N A, sau constanta lui Avogadro). Se insistă pe utilizarea unor date relevante privind structura învelișului de electroni pentru stabilirea poziției unui element în Tabelul Periodic, pe stabilirea valenței elementelor, a caracterului metalic sau nemetalic, a tipului de ion format (anion/cation) utilizând Tabelul Periodic. Resursa poate fi utilizată și pentru deducerea celor două numere caracteristice pentru un element chimic dacă se cunoaște poziția elementului în Tabelul Periodic.