logo educred Învelișul de electroni. Repartizarea electronilor pe straturi pentru primele 20 de elemente

Învelișul de electroni. Repartizarea electronilor pe straturi pentru primele 20 de elemente

download

29 august 2021 3:00

Ofelia Eniu

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizareainformațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării, asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării uneiprobleme/situații-problemă, de exemplu: însușirea algoritmului de completare a configurațiilor electronice pentru primele 20 de elemente din Tabelul Periodic. Pe baza conceptelor studiate,se insistă pentru aplicarea regulilor în scopul reprezentării/modelării grafice a structurilor electronice ale primelor 20 de elemente din Tabelul Periodic.Resursa poate fi utilizată între 5 – 20 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitateade observare, selectare și aplicare a valorilor necesare din Tabelul Periodic al Elementelor.