logo educred Împărțirea numerelor întregi

Împărțirea numerelor întregi

download

29 mai 2021 3:00

Lilla Pellegrini

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operațiilor cu numere întregi, în această secvență înmulțirea numerelor întregi. Resursa creată poate să devină un ajutor pentru elevi și profesori în atingerea diferitelor obiective (de învățare sau depredare). Resursa are scopul de a promova creativitatea la elevi. Utilizarea resursei îi va ajută pe elevi să construiască cunoștințe mai aprofundate pe tema Împărțirii numerelor întregi și va contribui la dezvoltarea strategiilor individuale de învățare, valorilor, atitudinilor și abilităților. Resursa contribuie la construirea unei baze solide pentru învățarea pe tot parcursul vieții, în condițiile în care materialul este parcurs individual decătre elevi, în ritmul lor propriu. Resursa educațională poate fi utilizată și de profesorii de matematică, la clasă sau online. Un profesor poate să aleagă anumite activități de învățare și să le parcurgă doar pe acelea sau poate să parcurgă integral resursa. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptelor legate de împărțirea numerelor întregi, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe specifice aferente domeniului de conținut Mulțimea numerelor întregi.