logo educred Raportul de asemănare

Raportul de asemănare

download

29 aprilie 2021 3:00

Raluca Tuliga

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitățile de învățare vizate de acest material constau înprezentarea noțiunii de raport de asemănare și aplicarea raportului ariilor a două triunghiuri asemenea în contex tevariate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic,la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 6-8 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor legate de raportul de asemănare a două triunghiuri asemenea, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.