logo educred Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor în contextul numerelor întregi

Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor în contextul numerelor întregi

download

29 iunie 2021 3:00

Lilla Pellegrini

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în redactarea demersului de rezolvare a unor ecuații în mulțimea numerelor întregi (inclusiv verificarea soluțiilor) și transpunerea unei probleme într-o ecuație care se rezolvă în mulțimea numerelor întregi. Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea și aprofundarea etapelor de rezolvarea a unei probleme cu ajutorul ecuațiilor. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.