logo educred Triunghiuri - Criterii de asemănare

Triunghiuri - Criterii de asemănare

download

29 aprilie 2021 3:00

Raluca Tuliga

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea criteriilor de asemănare a două triunghiuri în contexte variate. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic,la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor legate de criteriile deasemănare a triunghiurilor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.