logo educred Aria și volumul sferei

Aria și volumul sferei

download

29 mai 2021 3:00

Raluca Tuliga

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitățile de învățare vizate de acest material constau înaplicarea formulelor de arie și de volum ale sferei în contextevariate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic,la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un materialde sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor de arii side volum, dar poate fi privită și ca parte componentă a uneiactivități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.