logo educred Ecuații (Mulțimea numerelor întregi)

Ecuații (Mulțimea numerelor întregi)

download

29 aprilie 2021 3:00

Lilla Pellegrini

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în utilizarea operațiilor cu numere întregi pentru a determina mulțimea soluțiilor numere întregi ale unei ecuații.Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție de 15 minute cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea și aprofundarea noțiunii de ecuație, ecuații echivalente, soluția unei ecuații. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.