logo educred Numere naturale

Numere naturale

download

29 iulie 2021 3:00

Raluca Tuliga

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în scrierea și citirea numerelor naturale, reprezentarea pe axa numerelor, compararea și ordonarea numerelor naturale, aproximări și estimări.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 8 -10 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții ordinare, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.