logo educred Unități de măsură pentru arie

Unități de măsură pentru arie

download

29 decembrie 2021 2:00

Raluca Tuliga

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea unităților de măsură pentru arie, calculul ariilor și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7 - 10 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea transformărilor unităților de măsură pentru arie și calculul ariilor suprafețelor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.