logo educred Calcule cu măsuri de unghiuri

Calcule cu măsuri de unghiuri

download

29 mai 2021 3:00

Lilla Pellegrini

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în operații cu măsuri de unghiuri. Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop îmbunătățirea învățării și rezultatelor învățării.Un rezultat al utilizării resursei este familiarizarea elevilor cu unitatea de măsură a unui unghi, respectiv submultiplii acesteia. Elevii pot exersa deprinderea de a construi unghiul cu măsura egală cu suma sau diferența măsurilor a două unghiuri și pot exersa diferite operații cu măsuri de unghiuri exprimate în grade și minute. Resursa poate fi parcursă individual de către elevi, ritmul de parcurgere poate fi adaptat la nevoile proprii de învățare.Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, în întregime sau parțial, se pot alege doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptului de măsura unui unghi și operațiile care se pot efectua cu aceste măsuri dar poate fi și parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune dezvoltarea mai multor competențe specifice pe parcursul parcurgerii domeniul de conținut Figuri geometrice și unități de măsură, clasa a V-a.