logo educred Divizibilitate (recapitulare)

Divizibilitate (recapitulare)

download

29 iulie 2021 3:00

Lilla Pellegrini

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în modelarea unor probleme practice utilizând metode aritmetice.Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de cătreelevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea și aprofundarea noțiunilor legate de divizibilitatea numerelor naturale. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.