logo educred Ordinea efectuării operațiilor

Ordinea efectuării operațiilor

download

29 septembrie 2021 3:00

Raluca Tuliga

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în calcularea unor expresii numerice care conțin paranteze (rotunde, pătrate și accolade), cu respectarea ordinii efectuării operațiilor. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 - 7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități maiample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.