logo educred Determinarea C.M.M.M.C. al unor numere naturale

Determinarea C.M.M.M.C. al unor numere naturale

download

29 octombrie 2021 3:00

Adrian Ivan

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Activitățile de învățare asociate (din programa școlară) sunt determinarea c.m.m.d.c./c.m.m.m.c. prin descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime și verificarea, prin exemple, a proprietății =, unde a și b sunt numere naturale (de exemplu, calcularea c.m.m.m.c. pentru numere prime între ele).Se vor prezenta exemple practice de descompuneri în factori primi ale unor numere naturale și apoi de identificări ale c.m.m.m.c-ului. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, în cadrul lecțiilor ce abordează noțiuni legate de divizibilitatea numerelor naturale, din clasa a VI-a. Resursa educațională deschisă poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.