logo educred Test inițial pentru clasa a VII-a (recapitulare clasa a VI-a)

Test inițial pentru clasa a VII-a (recapitulare clasa a VI-a)

download

29 august 2021 3:00

Lilla Pellegrini

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop evaluarea (autoevaluarea) rezultatelor învățării. Resursa poate fi parcursă individual de către elevi, ritmul de parcurgere poate fi adaptat la nevoile proprii de învățare. Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, în întregime sau parțial, se pot alege doar anumiți itemi și rezolvați frontal sau individual. Testul este alcătuit din 10 itemi, fiecare item este item de tip alegere multiplă, cu 4 răspunsuri posibile, un singur răspuns corect. Opt itemi sunt punctați cu câte 10 puncte, doi itemi valorează 5 puncte, astfel se obține un total de 90 de puncte, 10 puncte sunt din oficiu. Itemii evaluează competențe specifice asociate noțiunilor din domeniile de conținut: mulțimi, mulțimea numerelor naturale, mulțimea numerelor întregi, rapoarte și proporții, noțiuni geometrice fundamentale,triunghiul.