logo educred Test - Construcții active. Construcții pasive cu verbul „a fi”

Test - Construcții active. Construcții pasive cu verbul „a fi”

download

29 ianuarie 2021 2:00

Ana Tudorache

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competențeispecifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea uneidurate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului). În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare.Organizarea și desfășurarea activității de învățare:1. Înainte de administrarea testuluiVizionarea materialelor video: Construcții active, Construcții pasive cu verbul „a fi” și Construcții active. Construcții pasive. Transformări. B. Administrarea testuluiTestul poate fi administrat online https://forms.gle/6ZyySiE5Z6qSk67aA sau în timpul orei de curs cu prezență fizică.Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute.C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferăexplicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.