logo educred Arii și volume. Prisma dreaptă

Arii și volume. Prisma dreaptă

download

29 martie 2021 3:00

Raluca Tuliga

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea formulelor de arie și de volum ale prismei drepte în contexte variate. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7-10 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor de arii si volum, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.