logo educred Enunțurile eliptice

Enunțurile eliptice

download

29 septembrie 2021 3:00

Ana Tudorache

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.2. și poate completa dezvoltarea competențeispecifice 4.3. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea uneidurate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea noțiunilor legate predicat, conjuncție,construcții pasive, construcții interogative. Materialul propune o discuție asupra construcțiilor eliptice și tipurile de elipsă. Se pornește de la prezentarea conceptului de elipsă, tipurile de elipsă și propozițiile fragmentare. Resursa educațională poate fi valorificată într- o activitate de 15-25 de minute.