logo educred Cliticul reflexiv în Ac.- Cd

Cliticul reflexiv în Ac.- Cd

download

29 martie 2021 3:00

Ana Tudorache

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competențeispecifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitateaonline, în regim sincron și asincron (prin stabilirea uneidurate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesarărecapitularea formelor pronumelor personale și apronumelor reflexive – clasa a VI-a, reluarea materialuluicu privire la cliticul în acuzativ cu funcție de Cd. Materialul propune o discuție asupra cliticului reflexiv în acuzativ cu valoare reciprocă. Se pornește de la formelecliticelor reflexive – formele de acuzativ, spre sesizareavalorii reciproce. Apoi se vizează identificarea corectă arolului în propoziție, rolul de complement direct.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitatede 15-25 de minute.