logo educred Topica și punctuația – propozițiile circumstanțiale (loc, mod, timp).

Topica și punctuația – propozițiile circumstanțiale (loc, mod, timp).

download

29 octombrie 2021 3:00

Ana Tudorache

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și completând dezvoltarea competențelor 4.2. și 4.3. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea noțiunilor legate propozițiile circumstanțiale. Materialul propune o discuție asupra topicii și a normelor de punctuație. Este un material complementar pentru resursele care privesc circumstanțiala de loc, circumstanțiala de mod și circumstanțiala de timp. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.