logo educred Test Alfabetul limbii române

Test Alfabetul limbii române

download

29 ianuarie 2021 2:00

Dorina Kudor

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare vizează domeniul „Elemente de construcție a comunicării”, ortoepie şi ortografie. Conținuturile abordate sunt originea alfabetului limbii române și semnele diacritice specifice alfabetului limbii române. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 3-5 minute pentru rezolvarea testului). În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare: A. Înainte de administrarea testului- Vizionarea videoclipului „Povestea alfabetului”.- Rezolvarea Testului interactiv cu informații din textul audiat/citit.B. Administrarea testului- Testul se administrează online https://forms.gle/4bCrLQGLgvCsyk759 - Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 3-5 minuteC. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare sau propune o reascultare a textului „Povestea alfabetului”.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 5-10 minute.