logo educred Cuvinte și enunțuri - versiune corectată

Cuvinte și enunțuri - versiune corectată

download

1 martie 2021 2:00

Dorina Kudor

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare vizează domeniul „Redactare”, cuprinzând exercițiide asociere corespunzătoare text-imagine/desen, scheme pe baza unuicuvânt.Conținuturile abordate sunt etapele scrierii: generarea ideilor, descoperireaunor subiecte din universul familiar, prin: crearea de asocieri obișnuite și inedite între cuvinte; imaginarea unui scenariu narativ simplu; redactarea unui text narativ simplu.Prin utilizarea videoclipului „Fantezia din cuvinte” este valorificatăcreativitatea individuală și în grup.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online,în regim sincron și asincron.Organizarea și desfășurarea activității de învățare:A. Înainte de vizionarea videoclipului1. Se pot actualiza cunoștințele despre cuvânt (formă și sens) și desprecâmpul lexical.2. Este indicată o discuție despre rolul fanteziei în viață și în texteleliterare.B. Vizionarea videoclipului- Pentru fiecare dintre cele cinci tipuri de exerciții, este indicat să fie opritclipul înainte de exemplul de text creat, în așa fel încât elevii să creezepropriile texte, apoi să le compare cu cele oferite ca exemplu pentru asesiza individualitatea fanteziei creatoare și posibilitatea de a evitaclișeele.- Elevii pot crea scurte texte individual, în perechi sau în grup.C. După vizionarea clipului- Profesorul poate cere elevilor să aplice cele cinci tehnici de explorare afanteziei din cuvinte pentru alte cuvinte.- Se poate crea chiar un proiect cu tema „Fantezia din cuvinte”, care să fieactualizat pentru fiecare parte de vorbire studiată.- Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 100-150 deminute.