logo educred Curcubeul comunicării

Curcubeul comunicării

download

29 ianuarie 2021 2:00

Dorina Kudor

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Activitatea de învățare vizează domeniul „Comunicare orală”, formarea deprinderilor de continuarea unui dialog pe o temă dată.Conținuturile abordate sunt unitățile comunicării: actele de limbaj (a afirma, a întreba, a solicita, a recomanda, a promite, a felicita, a declara etc.); perechile de adiacență: întrebare-răspuns, invitație – acceptarea/refuzarea invitației.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron. Organizarea și desfășurarea activității de învățare:A. Înainte de vizionarea videoclipuluiSe poate iniția o discuție cu elevii despre comportamentul lor față de animale, despre ce anume contribuie la apropierea dintre om și animal, cu scopul de a sublinia importanța comunicării ecologice (cu blândețe, respect, pentru a inspira încredere, evitând agresivitatea).B. Vizionarea videoclipului- Elevii sunt invitați să observe tipurile de acte de limbaj prezente între personajele animate. C. După vizionarea clipului- Elevii sunt chestionați asupra tipurilor de acte de limbaj și a atitudinilor recomandate. - Se insistă asupra semnificației titlului „Curcubeul comunicării”, elevii desenând un curcubeu cu principalele atitudini recomandate pentru a fi manifestate în comunicare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-20 de minute.