logo educred Forme de guvernâmânt

Forme de guvernâmânt

download

16 martie 2020 11:25

ROȘIORU SILVIU-STELICĂ

Arie curriculară
Descriere

Motivație: această lecție este importantă deoarece elevii analizează formele de conducere și organizare ale statelor lumii. Condiții prealabile: elevii au cunoștințe anterioare referitor la sensul unor termeni precum monarhie sau republică; lecția presupune un grad ridicat de interdisciplinaritate. Obiectivul fundamental: formarea de priceperi și deprinderi în vederea dobândirii de noi cunoștințe referitoare la formele de guvernământ existente pe glob și care s-au individualizat în decursul istoriei.

Bibliografie

1.Cultură civică, manual pentru clasa a VII – a, Editura ALL, București. 2. Ștefan Păun, Didactica istoriei, Ed. Corint, București, 2007.