logo educred Forme de guvernământ

Forme de guvernământ

download

16 martie 2020 11:21

ROȘIORU SILVIU-STELICĂ

Arie curriculară
Descriere

Condiții prealabile: elevii au cunoștințe anterioare referitor la sensul unor termeni precum monarhie sau republică; lecția presupune un grad ridicat de interdisciplinaritate. Obiectivul fundamental: formarea de priceperi și deprinderi în vederea dobândirii de noi cunoștințe referitoare la formele de guvernământ existente pe glob și care s-au individualizat în decursul istoriei.

Conținut

Motivație: această lecție este importantă deoarece elevii analizează formele de conducere și organizare ale statelor lumii.

Condiții prealabile: elevii au cunoștințe anterioare referitor la sensul unor termeni precum monarhie sau republică; lecția presupune un grad ridicat de interdisciplinaritate.

Obiectivul fundamental: formarea de priceperi și deprinderi în vederea dobândirii de noi cunoștințe referitoare la formele de guvernământ existente pe glob și care s-au individualizat în decursul istoriei.

Obiective operaționale: pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

O 1 – să definească noțiunile de formă de guvernământ, monarhie, republică ;

O 2   – să precizeze tipurile de forme de guvernământ

O 3  –  să compare monarhia absolută cu monarhia constituțională;

O 4  –  să dezvolte capacitatea de a coopera și comunica în grupe. 

Bibliografie

1.Cultură civică, manual pentru clasa a VII – a, Editura ALL, București. 2. Ștefan Păun, Didactica istoriei, Ed. Corint, București, 2007.