logo educred Magneti. Magia magnetilor

Magneti. Magia magnetilor

download

4 martie 2020 15:33

ADRIANA-CORINA MOLDOVAN

Arie curriculară
Clasa
Clasa a II-a
Discipline
Descriere

Există unele roci care atrag fierul. Magnetul este o rocă care atrage numai corpurile care conţin fier.

Conținut
Magneti. Magia magnetilor
Magneti. Magia magnetilor

Există unele roci care atrag fierul.

Magnetul este o rocă care atrage numai corpurile care conţin fier.

Denumirea de magnet provine de la numele localităţii Magnesia (Asia Mică) unde a fost descoperită această rocă.   

Clasificare:

* magneţi  naturali (aflaţi în natură sub formă de roci -  magnetită) ;

* magneţi artificiali (confecţionaţi din fier, oţel sau materiale speciale magnetizate).

Magneții au:

ž  polul nord (N) -  este polul magnetului care se orientează spre polul nord geografic al Pământului ;

ž  polul sud  (S)  -  este polul magnetului care se orientează spre polul sud geografic al Pământului .

Magnetizarea  unui corp este rezultatul  interacţiunii unui corp care conţine fier (contact sau frecare ) cu un magnet. Astfel acesta capătă proprietăţi magnetice, adică se magnetizează. 

Demagnetizarea  - prin încălzire magneţii îşi pierd proprietăţile magnetice.

Câmp magnetic terestru – spaţiul din jurul Pământului,  în care se constată existenţa proprietăţilor magnetice.

Bibliografie

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013, Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 Bocoş, M., Chiş, V. (coordonare generală), Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare, particularizări pentru învăţământul primar ; Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj –Napoca, 2012 Birta, A., C., Ciobanu, N., Dumitrescu, I., Manual pentru clasa a II-a, Partea a II-a, Editura CD PRESS, Bucureşti, 2014 Suport de curs: „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici”, elaborat de Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul pentru formarea profesorilor, 2012 şi SOFTWIN SRL